امروز دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

حوزه انقلابی با شعار دادن محقق نمی شود پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۸:۴۲


حوزه انقلابی با شعار دادن محقق نمی شود تعداد بازدید: ۳۰۹

نماینده طلاب سمنان در مجمع نمایندگان حوزه علمیه با بیان اینکه حوزه انقلابی تنها با شعار دادن درست نمی شود، گفت: موضع گیری کردن و شعار دادن برای هرکاری لازم است ولی این دو به تنهایی برای انجام کار کافی نیستند.

حجت الاسلام محمود مقدمی، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی مجمع نمایندگان با بیان اینکه حوزه انقلابی تنها با شعار دادن درست نمی شود، گفت: موضع گیری کردن و شعار دادن برای هرکاری لازم است ولی این دو به تنهایی برای انجام کار کافی نیستند.

 

نماینده طلاب سمنان در مجمع نمایندگان حوزه علمیه ادامه داد: در واقع موضع گیر و شعار باید همراه با عمل باشند و مکمل همدیگر باشند در این صورت می توان گفت که ما می توانیم به نیجه دست یابیم، بنابراین هم موضع گیری و شعار لازم است و هم عمل کردن.

 

عضو مجمع نمایندگان حوزه علمیه عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر برخی از همایش ها حالت دکوری و شعاری دارند، البته همایش لازم است و در جای خودش خوب است؛ ولی باید کاری کنیم که حوزه انقلابی تحقق خارجی داشته باشد.

 

وی افزود: برای اینکه حوزه انقلابی داشته باشیم، بایستی استادی که برای تدریس در حوزه انتخاب می شود انقلابی باشد و حرف های که برای طلاب می زند انقلابی باشد و انقلاب را قبول داشته باشد تا بتواند بر روی طلبه تاثیر انقلابی بودن بگذارد.

 

حجت الاسلام مقدمی با ابراز تاسف گفت: هیچ اثری از انقلاب در دروس حوزوی ما وجود ندارد یعنی تاریخ انقلاب، چگونگی انقلاب، جریان های انقلابی که اثر داشتند هیچ کدام از اینها نیست.

 

وی ادامه داد: تنها اثری از انقلاب در دروس حوزوی نیست بلکه در فوق برنامه ها هم این موضوع مشاهده نمی شود، بنابراین چگونه می خواهیم که طلبه و حوزه ای انقلابی داشته باشیم؟

 

نماینده طلاب و فضلای سمنان اظهار داشت: زمانی که طلبه با این دیدکه حوزه علمیه مادر انقلاب است وارد حوزه می شود ولی وقتی وارد می شود هیچ اثری از آن را در حوزه نمی بیند، چگونه می خواهیم که انقلابی شود یا حتی اگر انقلابی است انقلابی بماند؟

 

حجت الاسلام مقدمی عنوان کرد: با توجه به شرایطی که حوزه علمیه امروزی دارد ممکن است، جوان انقلابی که وارد حوزه می شود، سکولار خارج شود، تعمدی هم در کار نیست.

 

وی با بیان اینکه شرایط ارتباط طلاب با بزرگان حوزه که انقلابی اند وجود ندارد، گفت: باید طلبه ها با جریان های انقلابی و ضد انقلابی چه آن های که در گذشته بودند و چه آن هایی که الان هستند اشنا شوند و گر نه نباید انتظاری داشته باشیم که حوزه انقلابی بماند و این را باید در نظر داشته باشیم که هیچ کاری با شعار دادن درست نمی شود.